header logo

Onze wbe kent leden en donateurs.

Het lidmaatschap kost voor KNJV leden € 65,00 per jaar en voor niet KNJV leden € 75,00 per jaar. Het donateurschap kost € 15,00 per jaar.

Wilt u lid of donateur worden download dan het aanmeldformulier en mail dit, compleet ingevuld,naar: secretaris@wbetielerwaardwest.nl