header logo

Onze wbe kent leden en donateurs.

Het lidmaatschap kost voor KNJV leden € 65,00 per jaar en voor niet KNJV leden € 75,00 per jaar. Het donateurschap kost € 25,00 per jaar.

Wilt u lid of donateur worden download dan het aanmeldformulier EN de doorlopende machtiging voor de betaling van het lidmaatschap of de kosten van het donateurschap hier. Vul alle twee de documenten VOLLEDIG in en mail ze naar: secretaris@wbetielerwaardwest.nl

Vervolgens wordt u, conform de statuten, door de ballotagecommissie uitgenodigd voor een gesprek.

De ballotagecommissie legt haar bevindingen voor aan het bestuur waarop een definitief besluit zal worden genomen over uw toelating als lid of donateur van onze WBE.