header logo

Binnen onze wbe is een reewildcommissie actief die zich bezig houdt met de tellingen van het rewwild in het gebied. Daarnaast zorgt de reewildcommissie voor de uitgifte van de zogenaamde 'loodjes' voor het populatiebeheer.

Heeft u vragen aan de reewildcommissie of over reewild in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met:

 Dhr. A.G. Kock, email: agdekock@kpnmail.nl