header logo

Binnen onze WBE is een schietcommissie actief die zich bezig houdt met het organiseren van schietwedstrijden en schietoefeningen.

Heeft u vragen aan de schietcommissie dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. Bert Hekman, email: bhekman@planet.nl