header logo

Binnen de WBE Tielerwaard-West is een faunacoordinator actief.

Hij is onder andere verantwoordlijk voor de uitgifte van ontheffingen t.b.v. schadebestrijding aan de leden.

Daar de functie van faunacoordinator op dit moment vacant is, wordt deze functie tijdelijk waargenomen door de secretaris.